close

Wij begrijpen welke auto bij hem past.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Kan ik zelf een dealer kiezen?
In beginsel kan dat. Aangezien de dealerkeuze van invloed is op de leaseprijs is het van belang dat u uw voorkeur al in het offertestadium kenbaar maakt.

Wanneer wordt mijn nieuwe auto geleverd?
Zodra AutoLeaseTeam het getekende leasecontract heeft ontvangen wordt de nieuwe auto besteld. U ontvangt daarover schriftelijk bericht met daarin opgenomen de verwachte leverdatum.

Ik wil een accessoire laten inbouwen, kan ik dit mee leasen?
Ja dat kan. In overleg met uw accountmanager kunt u een accessoire op laten nemen in uw leasecontract.

Moet de auto worden ingeleverd bij bereiken van het totale kilometrage of prevaleert de looptijd?
In beginsel prevaleert de looptijd boven het kilometrage. Echter, bij bereiken van het maximaal toegestane totaal kilometrage verzoeken wij u contact op te nemen met uw accountmanager. Het maximale totaal kilometrage bedraagt 150.000 kilometer voor een auto met een benzinemotor of lpg en 180.000 kilometer voor een auto met een dieselmotor.

Brandstofpas

Hoe werkt een brandstofpas?
Met een Multi Tank Card kunt u in heel Nederland, bij ieder tankstation tanken. Per maand betaalt u een voorschot waarvan de hoogte gebaseerd is op het geschatte gemiddelde verbruik. De afrekening van de brandstofkosten vindt eens per kwartaal achteraf plaats. De Multi Tank card is overigens uitsluitend te gebruiken voor de aanschaf van brandstof en smeermiddelen. Tevens uit te breiden met enkele modules, zoals autowassen.

Kan ik als ik in een vervangende auto rij met de brandstofpas van mijn leaseauto betalen?
Uw Multi Tank Card kunt u gewoon gebruiken indien u in een vervangende auto rijdt. Toets wel tijdens het afrekenen bij vervangende auto “ja” in.

Declaratie.
Voor een declaratie van gemaakte brandstofkosten kunt u via bijgaande link inloggen bij Multi Tank Card.
www.mtc.nl

Wat moet ik doen wanneer ik mijn tankpas kwijt ben?
Indien uw brandstofpas wordt gestolen of als u deze verliest dient u direct AutoLeaseTeam hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien is het van groot belang om direct aangifte te doen bij de politie. (kan ook via internet).

Ik heb mijn pincode fout ingetoetst en nu is mijn pas geblokkeerd.
De pas is niet geblokkeerd, maar alleen voor het betreffende tankstation 24 uur niet meer te gebruiken.

Ik ben mijn pincode vergeten.
Neemt u contact op met onze afdeling contractbeheer. Zij kunnen u opnieuw de pincode laten weten.

Facturatie

Ik heb mijn auto ingeleverd, maar ik heb toch een factuur gekregen voor de nieuwe maand. Hoe kan dit?
De leasetermijnen worden per maand vooruit gefactureerd. Dit betekent dat het te veel gefactureerde bedrag middels de eindafrekening met u wordt verrekend.

Inleveren leaseauto

Waar moet ik de leaseauto inleveren?
In beginsel moet u de auto in leveren bij AutoLeaseTeam. In overleg met AutoLeaseTeam kan er ook voor een andere locatie gekozen worden. AutoLeaseTeam kan de auto ook op verzoek ophalen op een willekeurige locatie in Nederland. Eventueel worden daarvoor transportkosten berekend.

Reparatie, onderhoud en banden

Wat moet ik doen als mijn auto onderhoud nodig heeft?
Wanneer uw auto onderhoud nodig heeft, kunt u een afspraak maken met een erkende dealer naar uw keuze. Let u daarbij op het voorgeschreven onderhoudsschema.

Wat moet ik doen als ik een technische klacht heb over mijn auto?
Mocht u klachten hebben over uw auto, dan kunt u die melden bij uw dealer. Deze zal uw klachten verhelpen en de financiële gevolgen rechtstreeks met AutoLeaseTeam regelen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot onze afdeling operations.

Is er een winterbanden regeling?
AutoLeaseTeam biedt u de mogelijkheid om een set winterbanden in het leasetarief op te nemen bij operationele leasecontracten. Vraag uw accountmanager naar de exacte voorwaarden.

Wanneer mogen mijn banden vervangen worden?
Wettelijk moet een band vervangen worden bij een profieldiepte van minder dan 1,6 mm. AutoLeaseTeam geeft toestemming tot vervanging bij een profieldiepte van 2 mm of minder.

Hoe wordt schade aan een band berekend?
Bij schade aan een band wordt het resterende profiel van een band aan u doorbelast. Daarbij wordt uitgegaan van 8 mm voor nieuwe band en een rest profiel van 2 mm. Heeft de beschadigde band bijvoorbeeld een restprofiel van 5 mm dan wordt 50% van de kosten doorbelast.

Zijn winterbanden verplicht in het buitenland?
In de Alpenlanden is er geen wet die de uitrusting van een voertuig met winterbanden voorschrijft. Wie echter op met sneeuw bedekt wegdek met ondoelmatige voertuiguitrusting (bv. zomerbanden) strandt kan tot verantwoording worden geroepen. In de praktijk houdt dit in dat de politie wel handelend kan optreden als het overige verkeer in gevaar wordt gebracht of de doorstroming van het verkeer wordt belemmerd. Het argument ondoelmatige voertuiguitrusting kan ook gebruikt worden bij de bepaling van de schuldvraag bij verkeersongevallen. Dus hoewel winterbanden niet wettelijk zijn voorgeschreven is er wel een wettelijk kader met een strekking als een vereiste ‘doelmatige voertuiguitrusting’.

Schade

Ik heb schade aan mijn auto, wat moet ik doen?
Bij schade aan de auto, bent u verplicht een schadeformulier in te vullen. Belangrijk is dat zowel u, als de tegenpartij, het schadeformulier volledig invullen en ondertekenen. Daarna meldt u de schade binnen 24 uur bij de schadeafdeling van AutoLeaseTeam.

Wat moet ik doen bij (voor) ruitschade?
U meldt de schade aan uw ruit bij de schadeafdeling van AutoLeaseTeam (036- 5 471 536). Vervolgens maakt men een afspraak voor de reparatie of vervanging van de ruit.

Bekeuringen

Ik heb een bekeuring ontvangen waar ik het niet mee eens ben. Wat kan ik doen?
Indien u het niet eens bent met een bekeuring kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Wel moet u ten allen tijde de bekeuring betalen. Indien uw bezwaarschrift wordt gehonoreerd, krijgt u het betaalde bedrag direct terug.

Vervangend vervoer

Heb ik altijd recht op vervangend vervoer?
Of u wel of geen recht op vervangend vervoer heeft, is geheel afhankelijk van de voorwaarden binnen uw leasecontract. Bij calamiteiten kunt u echter altijd een beroep doen op vervangend vervoer.

Ik rijd in een vervangende auto. Waar kan ik deze vervangende auto inleveren?
Als u in verband met onderhoud of reparatie van uw leaseauto met een vervangende auto rijdt, dan kunt u die vervangende auto bij de reparateur van uw leaseauto achterlaten, wanneer u uw lease-auto daar ophaalt. Denk om het afmelden bij de verhuurder van de huurauto. Graag de auto aftanken alvorens deze in te leveren.

Verzekeringen

Is mijn aanhanger/caravan meeverzekerd?
Als de aanhanger of caravan gekoppeld is aan uw leaseauto, dan is deze uitsluitend WA verzekerd. Diefstal of schade aan uw aanhanger/caravan zelf is niet verzekerd. Bij grensoverschrijdend verkeer moet een berijder in het bezit zijn van een geldig verzekeringsbewijs, de zogenaamde ‘groene kaart’, welke betrekking heeft op de WA-verzekering.

Mag ik mijn auto uitlenen aan een collega of een familielid?
Natuurlijk mag u uw leaseauto uitlenen aan uw collega, of aan een familielid:
– mits deze in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs;
– mits uw werkgever hiermee akkoord gaat.

Zijn privé accessoires meeverzekerd?
Accessoires zijn meeverzekerd indien en voor zover deze deel uitmaken van het leasecontract. Door u zelf aangebrachte accessoires zijn in beginsel niet mee verzekerd.

Naar welke landen mag ik met de leaseauto?
Deze staan op de groene kaart vermeld.

Ben je toe aan een leasemaatschappij die écht met je meedenkt? Neem contact op met AutoLeaseTeam!

Offerte aanvragen Contact opnemen