close

Wij begrijpen welke auto bij hem past.

Schade

Schade: hoe te handelen?

Als berijder van een leaseauto moet u binnen 24 uur melding maken van een schade. Tijdens kantooruren belt u ons op telefoonnummer: 0031(0)36-539 3803. Terwijl u ’s avonds en in het weekend onze 24-uursservice belt op nummer 0031(0)26-355 3368. Tevens stuurt u een volledig ingevuld schadeformulier naar:

AutoLeaseTeam
Postbus 6606
6503 GC NIJMEGEN

Het schadeformulier kunt u ook mailen naar:
Schadebeheer@care4lease.nl

Diefstal en/of inbraakschade

Bij diefstal en/of inbraakschade doet u altijd aangifte bij de politie en laat u proces-verbaal opmaken. Tevens vult u een schadeformulier in met vermelding van de namen van eventuele getuigen.

NB: Schade- /diefstal- en/of inbraakgevallen die niet binnen 24 uur worden gemeld en waarvoor geen volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier is ontvangen, kunnen door de verzekering om die reden worden geweigerd voor uitbetaling. In dat geval komen de kosten van herstel c.q. vervanging volledig voor rekening van de lessee.

Schades die niet door de verzekering worden vergoed zijn ondermeer:

  • Opzettelijk aangebrachte schades.
  • Schades veroorzaakt door berijders zonder geldig rijbewijs.
  • Schades veroorzaakt door het rijden onder invloed van alcohol en/of ander bedwelmend middel.
  • Schades veroorzaakt tijdens deelname aan rally’s of andersoortige snelheidsritten.
  • Schades aan persoonlijke eigendommen.
  • Diefstal van bij de auto behorende audio-/en navigatieapparatuur, waarvan in alle redelijkheid mag worden verlangd dat de berijder deze spullen of delen daarvan niet in de auto had mogen achterlaten.
  • Schades aan objecten waarvoor geen dekking is aangevraagd.

Hulpdienst

Overdag is de hulpdienst van AutoLeaseTeam voor berijders bereikbaar op telefoonnummer 0031(0)36-539 3803.

Buiten kantooruren is de hulpdienst van AutoLeaseTeam voor berijders bereikbaar op telefoonnummer 0031(0)26-355 3368.

Ben je toe aan een leasemaatschappij die écht met je meedenkt? Neem contact op met AutoLeaseTeam!

Offerte aanvragen Contact opnemen